Obsługa prawna przedsiębiorstw

Prowadzenie działalności w Polsce to duże wyzwanie, nie tylko ze względu na rosnącą konkurencję, wysokie koszty pracy przy jednoczesnym dość dużym rynku pracy. Ze względu na dynamicznie zmieniające się prawo, także skarbowe, konieczna jest obsługa prawna przedsiębiorstw, aby prowadzić działalność zgodnie z obowiązującym prawem.

Czym jest obsługa prawna przedsiębiorstw?

Swoje wsparcie prawne wyspecjalizowane kancelarie kierują do spółek oraz do dużych firm, które ze względu na koszty prowadzenia wewnętrznego działu prawnego, decydują się na zlecenie usług prawnych firmom zewnętrznym. Spółki, w zależności od ich rodzaju, muszą prowadzić działalność zgodnie z kodeksem spółek, w ich działalności konieczna jest znajomość prawa fiskalnego, administracyjnego czy unijnego.

To właśnie znajomość przepisów unijnych, które są dość rozległe, zmusza przedsiębiorców do skorzystania z usług kancelarii prawnych. Tworzenie dokumentacji do przetargów czy potrzebnych przy występowaniu o unijne finansowanie w ramach różnych programów to kolejny aspekt działalności, który również warto skonsultować z kancelarią prawną.

Nie tylko finansowanie

Jednak za obsługę prawną przedsiębiorstw uważa się także szereg innych działań. Spółki sięgają po pomoc prawników także wtedy, gdy poszukują kogoś, kto będzie reprezentował spółkę na każdym etapie rejestrowania jej działalności, jak i wtedy, gdy przedsiębiorcy przychodzą do kancelarii po gotowe spółki, które wymagają jedynie przerejestrowania w zakresie aktualizacji informacji o właścicielu spółki.

Kancelaria prawna może również, w ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw, reprezentować spółkę przed organami państwowymi i skarbowymi. W wielu przypadkach to właśnie zewnętrzne kancelarie tworzą wszelkie umowy i kontrakty, które spółka zawiera. Jednak jej wsparcie nie ogranicza się jedynie do stworzenia dokumentu według przyjętego szablonu.

Negocjacje i doradztwo

Spora część kancelarii oferuje również swoje doradztwo prawne, zarówno na etapie otwierania czy rejestrowania spółki, jak i w czasie prowadzenia działalności. Pomoc prawników bywa również wskazana na etapie prowadzenia negocjacji z partnerami biznesowymi.

Uczestnictwo w negocjacjach jest konieczne choćby ze względu na późniejsze tworzenie umów i dokumentów, jakie na etapie negocjacji obie strony kontraktu omawiały.

Artykuł powstał we współpracy z GLC