Oblicza nowoczesnego magazynowania

Ludzkość od zarania wieków, już od czasu, gdy nasi pierwsi przodkowie przeszli ze zbierackołowieckiego na osadniczy tryb życia, posiada potrzebę magazynowania towarów. Jenak mamy doniesienia archeologiczne już z okresu człowieka jaskiniowego o tym, że nadmiar towarów w szczególności skór, żywności i opału był przez ludzi pierwotnych magazynowany.

 

Magazynowanie jest jedną z podstawowych potrzeb, którą wykazują nawet zwierzęta. Uczymy dzieci od najmłodszych lat, by zostawiały sobie coś na później, szereg bajek przy pomocy atrakcyjnych historii wpaja im potrzebę przechowywania i segregacji by mogły zachować ład i porządek. Na co dzień segregujemy i przechowujemy dosłownie wszystko, większość z nas mimo łatwej dostępności wszelakich towarów nadal gromadzi zapasy. Dotyczy to w równej mierze żywności, jak i produktów przemysłowych i odzieży. Kupujemy na zapas, by w razie czego być zabezpieczonym. Czujemy się spokojniejsi, gdy mamy zrobione zapasy.

 

Czym jest magazynowanie

“Magazynowanie (przechowalnictwo) – czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.”- Wikipedia

Tak brzmi definicja magazynowania zaczerpnięta wprost z Wikipedii. Zatem magazynowanie jest czymś więcej niż samym przechowywaniem towarów. Jest też obarczone pewnymi dodatkowymi obowiązkami.

 

Podstawowe rodzaje magazynów.

Najprostszym podziałem magazynów i zarazem najstarszym jest podział podstawowy na:

● magazyny otwarte

● magazyny półotwarte

● magazyny zamknięte.

 

Magazyny zamknięte można podzielić na naziemne i podziemne.

Są również magazyny specjalne.

 

Jednak obecnie, choć ten podstawowy podział jest nadal aktualny, to w ramach każdej z tych kategorii można wyróżnić dziesiątki podkategorii determinowanych różnymi kryteriami np. rodzajem przechowywanych towarów czy stopniem zautomatyzowania.

 

Najpopularniejszym rozwiązaniem magazynowym są magazyny regałowe.

Najbardziej użytecznym, a zarazem newralgicznym elementem takich nowoczesnych magazynów są  regały. Te najczęściej metalowe konstrukcje przez lata przeszły wiele przemian konstrukcyjnych i teraz są dużo wytrzymalsze i sztywniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, przy zachowaniu niewielkiej wagi. Niektóre z tych konstrukcji osiągają imponujące wysokości. Polskim przykładem nowoczesnych konstrukcji tego typu są regały firmy Promag. Z pełną ofertą można zapoznać się na stronie sklepu tego poznańskiego producenta, gdzie taki regał metalowy można kupić online.

 

Jak automatyzacja zmieniła magazynowanie

 

Obecne magazynowanie zdecydowanie różni się od tego sprzed lat. Choć podstawowe potrzeby w tym zakresie zostały takie same, to ich realizacja przeszła przez lata ogromną metamorfozę. Mimo tak długiej tradycji i wielkiej wagi magazynowania w historii człowieka to dopiero komputeryzacja i automatyzacja wprowadziła prawdziwą rewolucję. Natomiast rozwój robotyki sprawił, że wszystkie procesy znacznie przyspieszyły, a praca ludzi zostaje wiele lepiej wykorzystana.

 

Wzór nowoczesnego magazynowania

Zajmując się tematem magazynowania, nie sposób pominąć firmę Amazon, to tan start-up e-commerce w przebiegu swojego dynamicznego rozwoju zrewolucjonizował sposoby magazynowania i transportu towarów. Dostarczając codziennie produkty do setek milionów odbiorców, nie miał innego wyjścia jak zainwestować w najnowocześniejsze rozwiązania. Normą stały się systemy magazynowe spięte z systemami informatycznymi ERP, prowadzenie polityki First Expired First Out, czy robotyzacja. Magazyny stały się pewnego rodzaju fabrykami przesyłek, nie służą już jedynie przechowywaniu, ale odbywa się w nich również kompletacja, dekompletacja, kompletacja automatyczna na poziomie niedostępnym dla człowieka i pakowanie.

 

Zmierzamy w kierunku całkowicie automatycznych magazynów, w których człowiek będzie pełnił jedynie rolę zarządczą, będzie inżynierem logistyki, a praca fizyczna zostanie zredukowana do minimum.