Nieinwazyjne badania prenatalne i ich znaczenie

Nieinwazyjne badania prenatalne można przeprowadzać już od lat, gdy więc analizujemy je pod tym kątem, trudno mówić o ich innowacyjności. Warto jednak mieć na uwadze to, że mówimy o badaniach, które przez długi okres traktowane były z pewną ostrożnością, teraz zaś dystans ten powoli mija. Wynika to przede wszystkim z tego, że przez długi czas zwracano uwagę na pewną nieskuteczność takiej formy badań prenatalnych. Akcentowano, że są one bezpieczne tak dla ciężarnej, jak i dla płodu, ich wyniki nie zawsze są jednak miarodajne. Dziś, na szczęście, można już przyjąć, że problem ten nie istnieje.

Wiele dobrego na tym polu przyniósł test Nifty wykonywany z wykorzystaniem krwi żylnej kobiety oczekującej dziecka. Jego skuteczność sprawiła, że dziś jest on wykonywany na całym świecie wszędzie ciesząc się takim samym powodzeniem.

Badania genetyczne – test Nifty

Test Nifty, który wszedł do badań klinicznych w 2010 roku, zapewniając badania przesiewowe najczęściej występujących trisomii przy porodzie, a także opcje określania płci, euploidii chromosomów płciowych i delecji chromosomalnych.

Gdzie wykonać Nifty?

Zapraszamy na stronę testnifty.eu – posiada bazę placówek w których można wykonać test Nifty Pro.