Kanały dystrybucyjne w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się na sprawnych kanałach dystrybucyjnych, umożliwiających fizyczny transfer materiałów oraz na sprawnych kanałach wymiany informacji związanych z transferem.

Kiedy stosuje się rozwiązania z grupy SCM?

Rozwiązania SCM wykorzystuje się głównie w procesie projektowania produktu, wyboru źródeł zaopatrzenia, przewidywania popytu na konkretne wyroby, a także kierowania ich dystrybucją. Zawierają specjalistyczne narzędzia, które umożliwiają nadzór nad konkretnymi działaniami logistycznymi przedsiębiorstwa. Warto także rozważyć ich scalenie z systemami ERP, np. Comarch ERP XL. Takie wieloaspektowe podejście jeszcze bardziej usprawni działalność firmy i może znacząco podnieść jej wyniki finansowo i wpływać na konkurencyjność.

Procesy biznesowe w SCM

Można zaproponować procesy biznesowe, które łączą procesy SCM (Supply Chain Management), takie jak:

  •  obsługa klienta, która jest źródłem informacji o klientach. Zapewnia również klientowi informacje w czasie rzeczywistym na temat planowania i dostępności produktów poprzez interfejsy z działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej przedsiębiorstwa,
  • zamówienia, plany strategiczne są opracowywane z dostawcami w celu wsparcia procesu zarządzania przepływem produkcji i rozwoju nowych produktów. Działania związane z pozyskiwaniem produktów i materiałów od dostawców zewnętrznych obejmują planowanie zasobów, dostaw, negocjacje, składanie zamówień, transport, magazynowanie, obsługę i kontrolę jakości, wśród których można wymienić: obowiązek koordynacji z dostawcami w sprawach planowania, ciągłości dostaw, zabezpieczenie, pozyskiwanie nowych źródeł dostaw,
  • rozwój i komercjalizacja produktów, klienci i dostawcy muszą być włączeni do procesu rozwoju produktu w celu szybszego dostania się produktu na rynek. Aby skrócić cykle życia produktów, odpowiednie produkty muszą być opracowane i muszą być dobrane odpowiednio zoptymalizowane harmonogramy, aby firmy mogły utrzymać konkurencyjność,
  • zarządzanie przepływem produkcji, proces produkcyjny powinien być elastyczny w celu dostosowania się do zmian na rynku,
  • dystrybucja, dotyczy to gotowego produktu lub usługi. W fizycznej dystrybucji, klient jest ostatecznym miejscem przeznaczenia, a kanał marketingowy i dostępność produktu lub usługi jest ważnym elementem działań dla każdego z uczestników kanału. Dystrybucja powinna łączyć kanał marketingowy z klientami (tzn. łączy producentów, hurtowników i detalistów).
  • outsourcing/partnerzy, obejmuje to nie tylko outsourcing zakupów materiałówi komponentów, ale również outsourcing usług. Logika tego zdarzenia jest taka, że firma będzie w większym stopniu koncentrować się na tych działaniach w łańcuchu dostaw, w którym posiada dużą przewagę i będzie wykorzystywać outsourcing na pozostałe usługi,
  • pomiar wydajności, perspektywy konkretnego łańcucha dostaw w długoterminowej relacji z klientem można skorelować z działalnością danej firmy, co da wyniki dotyczące rentowności działalności,
  • zarządzanie magazynem, aby zmniejszyć koszty i wydatki danej firmy, zarządzanie magazynowanie niesie za sobą ważną rolę. W przypadku idealnego rozplanowania przechowywania surowców i produktów, przesunięć wewnątrz i między magazynowych, można zmniejszyć koszt siły roboczej, wysyłek, skrócenie czasu dostawy, załadunku i rozładunku.