Jak się spawa stal nierdzewną?

Metoda spawania stali zależy od dwóch podstawowych czynników: typu wykorzystanego materiału oraz jego późniejszego przeznaczenia.

Metody spawania

Żeby ze stali powstała armatura nierdzewna, trzeba najpierw ją zespawać. Jak już wspomnieliśmy, wybór metody spawania zależy od składu stali nierdzewnej (a więc od jej typu) i od tego, do czego powstały materiał ma później służyć. Natomiast jakość spoiny zależna jest od typu wybranego do procesu topnika.

Jeśli chodzi o najczęściej stosowane metody spawania, wymienić warto:

  • spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazu (ang. Gas Metal Arc Welding’s, w skrócie GMAW),
  • spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (ang. Gas Tungsten Arc Welding, w skrócie GTAW),
  • spawanie łukiem osłoniętym elektrodą metalową (ang. Shielded Metal Arc Welding, w skrócie SMAW),
  • spawanie łukiem krytym (ang. Submerged Arc Welding, w skrócie SAW).

Spawanie GMAW (inne nazwy: MIG/MAG)

Ten typ spawania gwarantuje dobrą jakość spoin i sporą wydajność. Istnieje możliwość stosowania na liniach automatycznych lub półautomatycznych oraz we wszystkich pozycjach. Elementy spawane mogą mieć szeroki zakres grubości. Z drugiej jednak strony może być wykorzystywane do spawania wyłącznie stali niestopowych, a przy wykorzystaniu dwutlenku węgla jako gazu osłonowego występować może duży rozprysk metalu. Dodatkowo w przypadku gdy spawanie przeprowadzane jest ręcznie, efekt końcowy zależy w olbrzymim stopniu od umiejętności spawacza, a w złączach spawanych mogą powstawać przyklejenia.

Spawanie GTAW (inna nazwa: TIG)

GTAW gwarantuje najlepszą jakość spawanych połączeń, tego ukryć się nie da. Jednakowoż w przypadku spawania ręcznego jej wydajność jest dość niska (co, co prawda, rekompensuje wyjątkowa jakość). GTAW można zrobotyzować i wykorzystywać we wszystkich pozycjach spawania, a co najważniejsze: umożliwia spawanie elementów poniżej 1mm grubości.

Spawanie SMAW (inne nazwy: MMA, MMAW, metoda 111)

SMAW to zdecydowanie w dalszym ciągu najpopularniejsza metoda spawania – głównie ze względu na swoją uniwersalność i prostotę wykorzystywanych sprzętów. Wykorzystuje się je spawania żelaza i stali, ale można także spawać niektóre stopy.

Spawanie SAW

SAW gwarantuje dobrą jakość spoiny i równie dobrą wydajność. Równocześnie gwarantuje dość duży komfort pracy – brak jest szkodliwych oparów, a łuk elektryczny ukryty jest pod warstwą topnika. Natomiast nie jest to metoda bez wad: topnik przed spawaniem trzeba suszyć, a w praktyce stosuje się SAW tylko w jednej pozycji – podolnej.

Spawanie w praktyce

A tak wygląda w praktyce spawanie rur ze stali nierdzewnej: