Jak przeprowadzić rozwód z obcokrajowcem?

Rozwód jest dla każdego zawsze bardzo trudną sprawą – to całkowicie naturalne. W grę bowiem wchodzą nie tylko emocje, uczucia, lecz również prawo, które reguluje proces rozwodowy. Już w przypadku obywateli polskich dochodzi czasem do dantejskich scen, jak zaś sprawa wygląda, kiedy bierzemy rozwód z obcokrajowcem?

Rozwody z obcokrajowcami – coraz częstszy problem

Warto przede wszystkim zdać sobie sprawę z faktu, że nie jest to wcale taki rzadki problem. Coraz więcej osób migruje, wyjeżdża do innego kraju za pracą, studiami. W efekcie często poznajemy tam nowe osoby, miłości i bierzemy ślub. Czasem jednak dopadają nas zwykłe małżeńskie problemy albo też kłopoty wynikające z odmienności kulturowej itd. Słowem – chcemy się rozwieść…

I tu pojawiają się naturalne pytania – w jaki bowiem sposób możemy rozwieść się z obcokrajowcem? Przede wszystkim – gdzie to powinniśmy zrobić? Dzisiaj na szczęście warto wiedzieć, że duża ilość takich przypadków sprawiła, że prawo polskie oraz międzynarodowe ma już pewne regulacje i pojęcie o tym, jak musi wyglądać rozwód z obcokrajowcem.

Kiedy możemy przeprowadzić rozwód z obcokrajowcem w Polsce?

Na początek zastanówmy się, kiedy możemy przeprowadzić taki rozwód w Polsce. Otóż przypadków tu jest kilka. Przede wszystkim rozwód z obcokrajowcem jest w Polsce, jeśli oboje małżonkowie tu mieszkali, przy czym ważny jest adres zamieszkania a nie zameldowania. Ponadto rozwód w Polsce przeprowadza się, gdy jeden małżonek ciągle tu mieszka.

Istnieje oczywiście jeszcze szereg innych ważnych powodów. Rozwody z obcokrajowcem przeprowadzane są w Polsce wtedy, gdy: powód od minimum roku mieszka w Polsce, a nie jest obywatelem polskim, powód jest obywatelem polskim i mieszka tu od pół roku.

Trudne sytuacje z rozwodem z obcokrajowcem

Oczywiście we wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach rozwód w Polsce może być przeprowadzony, jednak nie musi. Warto bowiem mieć na uwadze fakt, że czasami, choć rzadko, rozsądniej jest przeprowadzić rozwód za granicą.

Pamiętajmy także o tym, że małżonek posiada również prawo swojego kraju i także on może złożyć wniosek o rozwód w swoim kraju. Wówczas czasami nie jest tak łatwo ocenić, gdzie powinno być wdrożone postępowanie rozwodowe. W praktyce jednak zazwyczaj prowadzone jest ono tam, gdzie wniosek wpłynął szybciej…

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl