Bywa że przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się z koniecznością restrukturyzacji. Plan restrukturyzacyjny umożliwia zarządzanie zmianami w firmie, adaptację do nowych warunków rynkowych i poprawę wydajności, a w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest praktycznym narzędziem do przekonania wierzycieli do zawarcia układu. W niniejszym artykule omówimy, na czym polega plan restrukturyzacyjny, kluczowe kroki w jego opracowaniu oraz główne wyzwania, na jakie należy zwrócić uwagę podczas restrukturyzacji.

Co to jest plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny sporządza się w każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to opis strategii działania mającej na celu zmianę struktury organizacyjnej lub procesów w przedsiębiorstwie w celu poprawy efektywności, redukcji kosztów i dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych przy jednoczesnym wykonaniu ustaleń przyjętych w układzie. Jest to kompleksowy dokument, który określa cele restrukturyzacji, plan działania oraz środki niezbędne do ich realizacji.

Jakie są podstawowe postępowania restrukturyzacyjne?

Wspomnieliśmy, że plan restrukturyzacyjny sporządza się w każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Oto one:

Postępowanie sanacyjne: Ma na celu przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie środków naprawczych i restrukturyzacyjnych. W ramach tego postępowania majątkiem dłużnika (z wyjątkami) rozporządza wyznaczony przez sąd zarządca, a dłużnik zasadniczo traci zarząd nad swoim przedsiębiorstwem. Kto przygotowuje plan restrukturyzacyjny w przypadku postępowania sanacyjnego? Doradca restrukturyzacyjny na podstawie wstępnego planu restrukturyzacyjnego sporządzonego przez samego dłużnika. Następnie doradca jako zarządca składa plan sędziemu-komisarzowi nie później niż w terminie trzydziestu dni, od dnia otwarcia postępowania.

Postępowanie układowe: Jest to postępowanie, w którym przedsiębiorstwo próbuje negocjować układ z wierzycielami w celu uregulowania swoich zobowiązań. Celem postępowania układowego jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy wierzycielami a dłużnikiem w sprawie spłaty zadłużenia oraz restrukturyzacji długu. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W postępowaniu układowym plan restrukturyzacyjny jest sporządzany przez nadzorcę sądowego, który następnie składa go sędziemu-komisarzowi.

Przyspieszone postępowanie układowe: Postępowanie układowe i przyspieszone postępowanie układowe są do siebie pod wieloma względami podobne. Jednak przypadku przyspieszonego postępowania układowego suma wierzytelności spornych wobec dłużnika uprawniających do głosowania nad układem nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności. W tym rodzaju postępowania plan także jest sporządzany przez nadzorcę sądowego i składany przez niego na ręce sędziego-komisarza.

Postępowanie o zatwierdzenie układu (w skrócie PZU): Jest to pozasądowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorstwa, w przypadku których suma wierzytelności spornych wobec dłużnika, uprawniających do głosowania nad układem, nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności. W postępowaniu o zatwierdzenie układu plan jest sporządzany przez doradcę restrukturyzacyjnego, a składany do sądu przez dłużnika.

Jak wybrać doradcę restrukturyzacyjnego?

Kompetencje

Istotnym czynnikiem jest sprawdzenie kompetencji doradcy restrukturyzacyjnego. Upewnij się, że wybrany specjalista ma doświadczenie w obszarze, który dotyczy Twojej sytuacji. Licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego pomoże Ci znaleźć między innymi dedykowana strona rządowa z listą takich osób.

Skuteczność i referencje

Przed podjęciem decyzji, zwróć uwagę na skuteczność doradcy oraz sprawdź referencje od poprzednich klientów. Dowiedz się, jakie rezultaty firma osiągnęła w podobnych przypadkach i czy ich klientom udało się odzyskać stabilność finansową po współpracy z doradcą.

Elastyczność i dostępność

Podczas wyboru doradcy restrukturyzacyjnego warto również zwrócić uwagę na jego elastyczność i dostępność. Upewnij się, że będzie w stanie szybko zareagować na zmieniającą się sytuację Twojej firmy.

Wybór odpowiedniego doradcy restrukturyzacyjnego może być kluczowy dla przyszłości Twojej firmy. Przed podjęciem decyzji, dokładnie przeanalizuj wszystkie powyższe kryteria.

Plan restrukturyzacyjny jest nieodłącznym elementem zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na jego temat, odwiedź: https://plusrestrukturyzacje.pl/plan-restrukturyzacyjny-krok-po-kroku/