Wybór szkoły średniej – szkoły techniczne, szkoły zawodowe

Coraz więcej młodych osób staje prze dylematem, jaką szkołę średnią wybrać po ukończeniu gimnazjum. Wybór ten nie jest prosty. Przez ostatnie dziesięciolecia najchętniej wybieranymi szkołami były licea ogólnokształcące, które kojarzone były z wysokim poziomem nauczania oraz trudnością w dostaniu się na upragniony profil.

Obecnie szkoły ogólnokształcące tracą na popularności – wynika to przede wszystkim  z faktu, iż nie dają one konkretnych umiejętności a ich absolwenci coraz częściej nie posiadają elementarnej wiedzy. Faktem jest również problem ze zdawalnością egzaminu dojrzałości.

Szkoły techniczne – uprawnienia i zawód!

Znacznie większą popularnością cieszą się szkoły techniczne, które przyciągają nie tylko młodych mężczyzn, ale i kobiety. Szkoły te, poza klasycznym programem nauczania, oferują również szansę na wyuczenie konkretnego zawodu. Poza klasyczną maturą tego rodzaju placówka kończy edukację egzaminem zawodowym. Pozytywny wynik takiego egzaminu uprawnia do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Jedną z najchętniej wybieranych placówek są szkoły techniczne o profilach elektronicznych i elektrotechnicznych. Szkoły te oferują swoim uczniom uzyskanie uprawnień do wykonywania konkretnego zawodu, np. uprawnienia sep. Dzięki nim, już po ukończeniu szkoły, możliwe jest podjęcie konkretnego zajęcia.