Logistyka – zmiany w dzisiejszej gospodarce

Zasadniczą przyczyną zmian zachodzących w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej jest piętrzenie się trudności wskutek występowania synergicznego efektu połączonego oddziaływania zwiększonej złożoności i wzrastającej zmienności4. (więcej…)

Read more