Przydomowe oczyszczalnie ścieków – co należy wiedzieć przed rozpoczęciem budowy?

Każdy inwestor, planujący budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do dopełnienia pewnych formalności urzędowych. W wielu przypadkach, samo zgłoszenie okaże się niewystarczające, tego typu inwestycje są bowiem regulowane przez szereg ustaw. O czym zatem należy pamiętać? (więcej…)

Read more