Społeczne i kulturowe znaczenie rewitalizacji zabytków

Zabytki są elementem dziedzictwa narodowego, stanowiąc ważną część naszej tożsamości narodowej. Niestety, nie wszystkie z nich są w dobrym stanie. Na szczęście na rewitalizację zabytków przeznacza się coraz więcej funduszy. Jaką rolę pełnią jednak te obiekty i w jaki sposób jest ona korzystna dla społeczeństwa?
(więcej…)

Read more