Przydomowe oczyszczalnie ścieków – co należy wiedzieć przed rozpoczęciem budowy?

Każdy inwestor, planujący budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do dopełnienia pewnych formalności urzędowych. W wielu przypadkach, samo zgłoszenie okaże się niewystarczające, tego typu inwestycje są bowiem regulowane przez szereg ustaw. O czym zatem należy pamiętać? (więcej…)

Read more

Kim jest prosument?

Mówiąc najprościej prosument to osoba, która jest równocześnie konsumentem i producentem jakichś dóbr. Przy okazji to także nazwa programu dofinansowań na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii (w skrócie: OZE), za który odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (więcej…)

Read more