Przydomowe oczyszczalnie ścieków – co należy wiedzieć przed rozpoczęciem budowy?

Każdy inwestor, planujący budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do dopełnienia pewnych formalności urzędowych. W wielu przypadkach, samo zgłoszenie okaże się niewystarczające, tego typu inwestycje są bowiem regulowane przez szereg ustaw. O czym zatem należy pamiętać?

Kiedy wystarczy samo zgłoszenie?

W pierwszej kolejności, należy określić, jak duża oczyszczalnia będzie nam potrzebna. Od objętości instalacji, uzależniona jest dalsza droga postępowania administracyjnego.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, nie wymagają pozwolenia na budowę. W tym przypadku, wystarczy samo zgłoszenie.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której oczyszczalnia powstaje jeszcze przed rozpoczęciem budowy budynku. Dlaczego? Ponieważ w świetle Prawa, taka instalacja nie jest jeszcze przydomową oczyszczalnią.

Budowa nie jest możliwa w każdym przypadku

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, każdy obiekt powinien zostać podłączony do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeżeli posesja znajduje się na obszarze skanalizowanym, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie będzie możliwa.

Przeszkodę mogą stanowić również plany zagospodarowania przestrzennego. Taki dokument może zakazywać budowy tego typu obiektów.

Plan budowy musi także pozostawać w zgodzie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. W niektórych przypadkach, może okazać się to przeszkodą nie do obejścia.

Zagospodarowanie działki

Kolejny czynnik, który należy brać pod uwagę, jest stan zagospodarowania działki. W niektórych przypadkach, stopień zabudowania skutecznie uniemożliwia realizację inwestycji.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zajmują około 30 mkw. Warto wiedzieć, że obowiązujące przepisy, ściśle określają minimalną odległość poszczególnych elementów instalacji od zabudowań oraz granic działki.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, warto zatem wykonać szczegółowe rozeznanie. Jeżeli budowa oczyszczalni okaże się niemożliwa, konieczne będzie znalezienie alternatywnego sposobu odprowadzania ścieków.

Tekst powstał we współpracy z Aquqclear