Niebezpieczeństwa w miejscu pracy

Każde miejsce pracy może wiązać się z danymi zagrożeniami zdrowia czy życia. Zazwyczaj ryzyko związane ze stanowiskiem pracy określa inspektor BHP. Jeśli w danym miejscu pracy występują czynniki niebezpieczne, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich ubrań ochronnych czy zabezpieczenie miejsca pracy.

Najczęściej wykorzystywane stroje ochronne to kombinezony, kaski, maseczki na twarz, okulary ochronne, rękawiczki lateksowe czy tworzone z trwałych materiałów tekstylnych. Pozwalają one na ograniczenie kontaktu z substancjami drażniącymi czy żrącymi, ochronę skóry i tkanek ciała, również pozwalają na wykonywanie zadań w trudnych miejscach pracy. Największym ryzykiem obarczone są osoby pracujące w zakładach galwanizacyjnych, chemicznych, hutach, zakładach przetwórstwa. W takich miejscach zazwyczaj do czynienia mamy z toksycznymi oparami. W takich przypadkach konieczne jest stosowanie maseczek na twarz oraz odpowiednie wentylowanie pomieszczeń.

Wentylowanie pomieszczeń

Rozwiązaniem zagrożenia jakie stwarzają dla pracowników miejsca zapylone i grożące wybuchem są wentylatory przeciwwybuchowe EX. Dzięki mobilnej formie ich ustawienie można zmieniać w zależności od zapotrzebowania. Wentylatory tego typu są lekkie – dzięki temu sami pracownicy mogą poradzić sobie z ich pożądanym ustawieniem. Dodatkowo są one tworzone z trwałych materiałów, odpornych na uszkodzenia oraz zmienne temperatury. Ten rodzaj produktów posiada dodatkowe osłony na wirniki, aby podczas przenoszenia czy pracy pracownik nie miał kontaktu z szybko obracającymi się elementami. Wiele z dostępnych modeli daje także szansę na użytkowanie ich w pomieszczeniach o nietypowych warunkach. Wentylatory dostępne są również w wersjach dedykowanych do pomieszczeń wymagających większej przepustowości powietrza.