Nauka obsługi kasy fiskalnej

Kasy fiskalizowane są obowiązkowym wyposażeniem większości sklepów, lokali usługowych i przedsiębiorstw. Obowiązek ten reguluje odpowiednia ustawa. Posiadanie kasy umożliwia właścicielowi punktu odprowadzanie należnego podatku VAT. Brak kasy fiskalnej – a co za tym idzie: uchylanie się od obowiązku płacenia podatków – jest karalne.

Użytkowanie kasy fiskalnej nie powinno sprawiać problemów, jednak każdy pracownik i sam pracodawca powinni przejść odpowiednie szkolenie z jej działania. Kupując daną kasę, dostajemy oczywiście instrukcję obsługi. Szkolenie powinno obejmować zapoznanie się z konkretnymi funkcjami kasy, nauczenie się na pamięć pozycji najczęściej kupowanych, wprowadzonych do pamięci kasy przy pomocy kodów liczbowych. Kolejnym ważnym krokiem jest zaznajomienie się z możliwością usuwania błędnych rachunków, oczywiście, zanim zostaną one wydrukowane. W przypadku kiedy rachunek zostanie wydrukowany powinien on trafić do dokumentacji kierowanej do urzędu skarbowego z wyjaśnieniem błędnej transakcji. Pracownicy powinni przeliczać kasę i zestawiać jej stan z danymi wyświetlanymi przez kasę – rachunki z danego dnia można drukować niezależnie od zestawienia dobowego.

Rachunki dobowe i miesięczne

Ważnym zagadnieniem jest także tworzenie raportów dobowych oraz miesięcznych. Raporty dobowe tworzone są po zakończeniu ostatniej transakcji danego dnia. Powinny one zawierać przychód brutto, netto oraz kwotę należnego podatku. Zestawienia dobowe powinny być przechowywane na okres kilku lat, do wglądu pracowników urzędu skarbowego. Dodatkowo tak samo należy przechowywać raporty miesięczne. Kasy fiskalne posiadają również pamięć wbudowaną, która umożliwia zapisywanie rachunków i zestawień z kilku lat.

Kasę fiskalną dla swojej firmy znajdziesz na kotrakbis.pl.