Na co wpływa decyzja środowiskowa?

Inwestycje, w których nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oraz napisania raportu odnośnie oddziaływania na środowisko, stanowią większość planowanych przedsięwzięć.

Jeśli jednak w założeniach naszej przyszłej inwestycji pojawią się potencjalne lub znaczne możliwości jakichkolwiek ingerencji w naturalne otoczenie, to rozpoczęcie procesu budowy nie obędzie się bez uzyskania decyzji środowiskowej. Informacji na temat wszczęcia postępowania, w celu otrzymania tego rodzaju decyzji, może udzielać zatrudniony przez przedsiębiorstwo outsourcing środowiskowy. Jego głównym zadaniem jest bowiem specjalizacja z zakresu ochrony naturalnego otoczenia, w tym kontrola zmieniających się przepisów prawnych, regulujących gospodarowanie odpadami czy inne obowiązki z zakresu eksploatacji środowiska.

Uwarunkowania brane pod uwagę podczas wydawania oceny

Elementami zawartymi w każdym raporcie, oceniającym dane przedsięwzięcie, są głównie informacje odnośnie:
– wykorzystania zasobów naturalnych;
– występowania oraz emisji ewentualnych uciążliwości;
– powiązań z innymi przedsięwzięciami;
– proporcji, skali przedsięwzięcia oraz wielkości zajmowanego obszaru;
– ryzyka wystąpienia awarii.
Na podstawie powyższych uwarunkowań i czynników łatwo określić, do czego odnosi się decyzja środowiskowa, a tym samym na jakie ważne okoliczności będzie miała ona wpływ w przyszłości. Nie tylko charakteryzuje ona inwestycję oraz towarzyszące jej procesy produkcyjne, ale przede wszystkim przewiduje ilości i rodzaje zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania operacji bezpośrednio ingerującej w ekosystem.

Co zależy od decyzji?

Głównym czynnikiem, który wynika z wydania decyzji środowiskowej jest to, w jaki sposób ukształtuje się planowane przedsięwzięcie. Dzięki ocenie oddziaływania na naturalne otoczenie zostaną wydane wytyczne odnośnie tego, jak można maksymalnie zminimalizować stopień pogorszenia stanu środowiska. Decyzja środowiskowa determinuje wiele istotnych cech planowanego przedsięwzięcia. Ma ona duży wpływ na zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych danego terenu oraz na funkcjonowanie zasobów naturalnych.
Realizacja inwestycji, zgodnie z wariantami najkorzystniejszymi dla środowiska, powinna być priorytetem w każdym współczesnym przedsięwzięciu oraz funkcjonowaniu organizacji, które w określonym stopniu mają zamiar oddziaływać na nasze naturalne otoczenie. W działaniach mających na celu dbanie o środowisko nie wystarczy jedynie świadome gospodarowanie odpadami, ale stosowanie optymalnych rozwiązań, definiowanych głównie przez outsourcing środowiskowy. Wskazywanie alternatywnych wariantów, uzgadnianie warunków z lokalnym organem, odpowiedzialnym za ochronę ekosystemu czy porównywanie stanowisk pomiędzy poszczególnymi podmiotami, z pewnością doprowadzą do ustalenia jak najkorzystniejszych rozwiązań, zarówno dla inwestora, jak i obrońców środowiska.