Kursy AutoCAD Civil – dla początkujących i zaawansowanych

AutoCad Civil jest programem przeznaczonym do projektowania infrastruktury drogowej. W celu poznania wszystkich jego tajników warto skorzystać z profesjonalnego szkolenia, w czasie którego można poznać wszystkie tajniki obsługi takiego oprogramowania. Kursy AutoCAD Civil dostępne są zarówno w wersji dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Dzięki nim można nie tylko poznać podstawy obsługi programu, ale również nauczyć się automatyzacji czynności, aby uniknąć czasochłonnych obróbek.

Kursy AutoCAD Civil – podstawy obsługi

Podstawy obsługi AutoCAD Civil można poznać dzięki kursowi od podstaw. W czytelny sposób przedstawione są w nich wszelkie istotne elementy, które wykorzystywane są do tworzenia projektów branży drogowej. Dzięki szkoleniu można nauczyć się tworzenia elementów planu sytuacyjnego, przekrojów poprzecznych i profilu.

Po przerobieniu szkolenia podstawowego można samodzielnie obsługiwać program i rozwijać się dalej, korzystając z kursu dla zaawansowanych.

AutoCAD Civil – kurs dla zaawansowanych

Kursy AutoCAD Civil przeznaczone są dla osób mających podstawową wiedzę o programie. Dzięki szkoleniu można pracować znacznie efektywniej. Podczas lekcji prezentowane są tematy związane z tworzeniem niwelety rowu, budowaniem korytarza o zmiennej szerokości czy usuwaniem istniejących konstrukcji.

Zakres szkolenia obejmuje również poszerzanie istniejących konstrukcji, tworzenie własnych podzespołów czy wzmacnianie konstrukcji z frezowaniem. Duży nacisk kładziony jest na dynamiczną analizę, która w wielu przypadkach jest kluczowa dla końcowych rozwiązań projektowych. Kurs uczy też metod wzmacniania istniejących konstrukcji drogowych oraz szybkiego kopiowania utworzonych uprzednio stylów. Po ukończeniu szkolenia można m.in. samodzielnie zaprojektować oraz rozwiązać wysokościowo skrzyżowanie, biorąc pod uwagę efektywny odpływ wód deszczowych.

Website: