Jak kupić dom

Pomimo tego, że na rynku jest wiele ofert domów, niełatwo wybrać tę najlepszą. Jest też wiele czynności, jakie warto wykonać, by mieć pewność, że zawiera się bezpieczną transakcję.

Co jest ważne przed kupnem domu

Kiedy już ma się na uwadze niektóre domy, warto dokładnie przyjrzeć się konkretnym ofertom. Przede wszystkim należy ustalić jaki jest stan prawny nieruchomości. W tym celu należy sprawdzić księgę wieczystą, co można uczynić w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Z księgi wieczystej można dowiedzieć się na przykład, czy dom nie jest zadłużony, bądź też czy nie został wzięty na nieruchomość kredyt hipoteczny. Ponadto kupujący może sprawdzić, kto jest zameldowany w domu wystawionym na sprzedaż. Z kolei w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta można obejrzeć plan zagospodarowania i sprawdzić, czy w najbliższym czasie w pobliżu nie powstanie na przykład autostrada.

Jakie dokumenty przekazuje właściciel

W momencie, kiedy już wiadomo, jakie domy ma się na uwadze i który z nich najprawdopodobniej się kupi, warto zwrócić uwagę na stronę formalną transakcji. Właściciel nieruchomości powinien przekazać kupującemu dokumenty, które mogą być potrzebne w trakcie użytkowania domu.

Można do nich zaliczyć dokumenty związane z budową, czyli między innymi pozwolenie na budowę, projekt budowlany, czy protokół odbioru domu. Potrzebne mogą być również umowy zawarte z firmami, które zajmują się dostarczaniem mediów do domu. Przydatne są również rachunki, które mogą potwierdzić, że właściciel nie zalega z żadnymi opłatami.

Dlaczego warto zawrzeć umowę przedwstępną

Kupujący, który jest zainteresowany zakupem konkretnej nieruchomości powinien zawrzeć z właścicielem umowę przedwstępną. Dzięki niej można liczyć na to, że w trakcie załatwiania kredytu z instytucji finansowej, właściciel nie sprzeda domu komuś innemu.

Umowę tę podpisuje się najczęściej u notariusza, jednak nie ma takiej konieczności. W takim dokumencie powinny znaleźć się najważniejsze informacje, w tym dane kupującego i sprzedającego, opis domu, data i cena sprzedaży, a także wysokość wpłaconego zadatku.

Tekst powstał we współpracy z firmą Modernbud oferującą domy w Legnicy

Website: