Dostosowanie zabytkowych budynków do nowych potrzeb użytkowników

Aby zabytkowe budynki mogły być użytkowane do innych niż zadań, Właściciele powinni mieć możliwość przeprowadzenia modernizacji. Prace takie powinny zachowywać jednak styl i wartość dla lokalnej architektury. Wszelkie zmiany wykonywane podczas prac budowlanych wymagają konsultacji z nadzorem konserwatorskim.

Poprawa poziomu izolacji termicznej

Renowacja budynków oprócz poprawy stanu technicznego obiektu może podnieść jego poziom ochrony przed utratą ciepła. W wielu przypadkach nie można zastosować materiałów izolacyjnych montowanych na elewację. Stąd konieczność tworzenia rozwiązań poprawiających jakość istniejących elementów architektonicznych. W tym wypadku chodzi o stolarkę okienną i drzwi.

Są to zdobione elementy wykonane z drewna i w większości zalecana jest ich konserwacja. Renowacja budynków często wykonywana jest przez odtworzenie takich elementów. Muszą one jednak zachować wszystkie cechy tych używanych oryginalnie. Chodzi tu zarówno o materiał, jak i kolorystykę oraz okucia.

Poprawa stanu technicznego i zabezpieczenie ścian obiektu

Stosując nowoczesne metody pomiarowe, wykonawca może szybko ocenić stan obiektu. Często dochodzi do konieczności osuszania i stabilizowania elementów konstrukcyjnych. Zaplanowane prace pozwolą na przeprowadzanie renowacji budynku zgodnie ze sztuką budowlaną. Odpowiednie zabezpieczenie konstrukcji budynku umożliwi dalsze prace modernizacyjne bez obawy o uszkodzenia ścian.

Podczas prac związanych z przygotowaniem obiektu do renowacji powinny być usunięte wszystkie wyznaczone przez konserwatora nadbudowane elementy. W tym wypadku może również chodzić o modyfikacje wykonane przez okres, w jakim był użytkowany obiekt. Ma to na celu przywrócenie go do stanu pierwotnego.

Odnawianie elementy dekoracyjnych na elewacji budynku

Najtrudniejszym zadaniem, jakie ma przed sobą renowacja budynków to odnowienie sztukaterii i ozdobnych elementów dekoracyjnych. Ze względu na wymagania dotyczące obiektów zabytkowych takie prace muszą być wykonywane w taki sposób, aby zachować jak najwięcej oryginalnych elementów. Muszą być wykonywane uzupełnienia a w razie braku możliwości odtworzenia dokładne kopie.

Tworzenie nowych przestrzeni w zabytkowych obiektach wymaga gruntownej wiedzy o stanie obiektu. Można w ten sposób odtworzyć jego zabytkową bryłę i użytkować go współcześnie. Dzięki temu można wprowadzić nowoczesne instalacje i urządzenia poprawiające komfort użytkownika.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków