Czy kurs pierwszej pomocy w przedszkolu ma sens?

Coraz częściej słyszy się o licznych przedsięwzięciach podejmowanych po to, by propagować wiedzę o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia i życia oraz by kształtować właściwe postawy i zachowania. Warto tą wiedzę wpajać już najmłodszym, dlatego też w szkołach i przedszkolach popularne jest obecnie organizowanie kursów pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czy warto uczyć dzieci pierwszej pomocy?

Tak, ponieważ dziecko także może stanąć przed koniecznością interwencji, jeśli np. ktoś z domowników zasłabnie lub zostanie porażony prądem. A maluch, który wie jak postępować nie wpadnie w panikę.

Mówi się, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jeśli podstaw pierwszej pomocy nauczymy dziecko kilkuletnie to potem, jako dorosły człowiek, będzie ono potrafiło udzielić jej profesjonalnie i bez obaw.
Dlatego też warto kurs pierwszej pomocy organizować już w przedszkolach.

Kto prowadzi kurs i jak on przebiega?

Kurs pierwszej pomocy w przedszkolu prowadzą ratownicy medyczni przeszkoleni w taki sposób, aby swą wiedzę przekazać w jasny i zrozumiały dla kilkulatków sposób. Miejscem odbywania się kursu jest przedszkole, ponieważ znane środowisko pozwala czuć się dzieciom swobodnie i nie rozprasza ich uwagi.

Dzieci oswajają się z widokiem ratownika i uczą się ufać mu jako osobie, której zadaniem jest pomóc im.
Kurs przebiega podobnie do zajęć dedykowanych osobom dorosłym, choć z oczywistych względów program w pewnych aspektach został skrócony, w innych natomiast wzbogacony o dodatkowe elementy.

Plan zajęć

Pierwszym etapem nauki jest nauczenie dzieci rozpoznawania sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu. Dzieci uczą się więc nowych pojęć, takich jak: utrata przytomności, brak oddechu.

Elementem, który jest szczególnie szeroko omawiany na kursie pierwszej pomocy dla najmłodszych, jest wykonanie telefonu na pogotowie ratunkowe. Maluchy uczą się wybierania numeru oraz przekazywania w jasny i spokojny sposób dyspozytorowi informacji na temat poszkodowanego.

Wszystkie informacje są przekazywane w formie zabawy, która dla dzieci jest najefektywniejszą formą nauki. To sprawia także, że dzieci przyjmują nowe informacje bez strachu.

Ćwiczenia praktyczne

Na kursie pierwszej pomocy dla przedszkolaków także wiedza praktyczna ma formę radosnych zabaw, która pozwala zaznajomić się ze sprzętem medycznym oraz spróbować opatrzyć „skaleczenia” lub „złamania” u kolegów. Dzieci mogą także spróbować przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową na specjalnym fantomie oraz założyć kołnierz stabilizujący szyję.
Wszystkie te zabiegi mają na celu oczywiście nauczyć dziecko, że może i powinno starać się pomóc osobie poszkodowanej lub chorej, ale jest to ważne z jeszcze jednego względu. Dziecko powinno ufać ratownikowi i znać sprzęt medyczny na wypadek gdyby samo potrzebowało pomocy. Nie będzie się wtedy bało i nie wpadnie w panikę, która mogłaby utrudnić udzielenie mu pomocy.

Na przyszłość

Nawet jeśli nasz przedszkolak nie będzie musiał swej wiedzy wypróbować w praktyce, warto by ją posiadał. Da to nam i jemu pewność, że będzie potrafił pomóc, jeśli zajdzie taka konieczność.

Kurs pierwszej pomocy Gdańsk organizuje TotalFit Center