Bezpieczeństwo pracowników w miejscach pracy

Bezpieczeństwo pracowników w zakładach pracy jest priorytetem dla każdego pracodawcy. Najwyższy poziom bezpieczeństwa zdrowia podnosi komfort pracy oraz komfort psychiczny. Istnieje wiele przepisów dotyczących norm obowiązujących w miejscach pracy – w zależności od rodzaju wykonywanej pracy oraz jej okoliczności. Inne zasady bezpieczeństwa obowiązywać będą w biurach, inne w pomieszczeniach produkcyjnych, a jeszcze inne w kopalniach.

Ubrania robocze i ochronne

O rodzaju ubrania ochronnego w konkretnym miejscu pracy czytać możemy w karcie pracy, tworzonej na potrzeby stanowiska przez inspektora BHP. Najczęściej jest to ubranie chroniące przez pobrudzeniem czy bezpośrednim kontaktem z trującą substancją. Wiele produktów wykorzystywanych jest także aby nie zanieczyszczać czy nie brudzić produktów (np. leków, maści, artykułów spożywczych). Poza fartuchami i maseczkami czy czepkami często wykorzystywane są również kaski ochronne – ich noszenie obowiązuje najczęściej na budowach oraz w kopalniach. Poza kaskami robotnicy wykorzystują także rękawice o wzmocnionej konstrukcji.

Praca w miejscach o słabej wentylacji pomieszczeń

W przypadku zakładów o zwiększonym skupieniu trujących gazów w powietrzu konieczne jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej wentylacji. Takie rozwiązanie sprawdza się zarówno w klasycznych zakładach przemysłowych, ale przede wszystkim: w kopalniach. Podziemne wyrobiska w Polsce narażone są przede wszystkim na gromadzenie się i wybuchy metanu. Jest to olbrzymie zagrożenie dla pracujących pod ziemią górników. Aby zapobiec tego typu sytuacjom konieczne jest stosowanie kanałów wentylacyjnych. Konieczne są też wentylatory, np. wentylatory EX, które sprawdzają się w przypadku trudnych warunków panujących w miejscu pracy. W kopalniach jest to wysoka temperatura oraz niska zawartość tlenu.

Website: