Badania genetyczne z krwi i ich zalety

Badania genetyczne w ciąży nie są niczym zaskakującym. Wykonuje się je od lat, a ich wyniki to cenna informacja nie tylko dla przyszłych rodziców, ale przede wszystkim – dla lekarzy. Do niedawna jednak dyskusja na ich temat wskazywała, że ciągle jeszcze nie budzą one pełnego zaufania. Wynikało to przede wszystkim z ich skuteczności. Ta była wysoka przede wszystkim w odniesieniu do badań inwazyjnych. Nawet w ich przypadku ryzyko wystąpienia powikłań nie było duże, ponieważ jednak wydawało się ono niemożliwe do uniknięcia, do samych badań podchodzono z rezerwą.

Dziś podejście do badań genetycznych zmienia się. W dużej mierze jest to konsekwencja wzrostu świadomości ciężarnych i lekarzy. Nie bez znaczenia jest jednak i to, że coraz skuteczniejsze są badania genetyczne w ciąży z krwi takie, jak choćby test NIFTY. Ich skuteczność jest porównywana z ta, która charakteryzuje badania inwazyjne, testy z krwi wykonuje się przy tym jako pierwsze. Oznacza to zminimalizowanie ryzyka powikłań i uzyskanie wiarygodnych informacji na temat stanu zdrowia płodu.